Mig segle de l’espectacle pirotècnic més excitant

Reportatges en Blanes